Leidraden

Financial Analysis

Alle leidraden

Nederland is in 2010 door het IMF geëvalueerd op naleving van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) op het gebied van witwasbestrijding en de bestrijding van terrorismefinanciering. Het IMF beveelt onder meer aan om de private sector te voorzien van een nadere leidraad bij de uitvoering van (haar) wettelijke taken op het terrein van witwasbestrijding en de bestrijding van terrorismefinanciering.

In januari 2014 publiceerde het ministerie van Financiën de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw). De verschillende toezichthouders (De Nederlandsche Bank, De Stichting Autoriteit Financiële Markten, Bureau Financieel Toezicht en Bureau Toezicht Wwft) hebben meer specifieke leidraden ontwikkeld voor de instellingen die onder hun toezicht vallen. U vindt alle leidraden op deze pagina, geselecteerd per meldgroep. Klik hier voor de algemene leidraad Wwft.

Accountants

Leidraad voor accountants en belastingadviseurs

Administratiekantoren

Leidraad voor accountants en belastingadviseurs

Advocaten

Leidraad advocaten

Banken

DNB leidraad Wwft

Belastingadviseurs

Leidraad voor accountants en belastingadviseurs

Beleggingsinstellingen

AFM Leidraad Wwft

Beleggingsonderneming

AFM Leidraad Wwft

Bemiddelaar in levensverzekeringen

AFM Leidraad Wwft

Betaaldienstagent

DNB leidraad Wwft

Betaaldienstuitvoerder optredend in opdracht van een betaaldienstverlener

DNB leidraad Wwft

Betaaldienstverlener

DNB leidraad Wwft

Domicilieverlener

Leidraad domicilieverlening

Een instelling niet zijnde een bank die toch bancaire activiteiten verricht

DNB leidraad Wwft

Elektronischgeldinstellingen

DNB leidraad Wwft

Handelaren

Leidraad kopers en verkopers van goederen

Instelling voor Collectieve Belegging en Effecten

Algemene leidraad Wwft

Juridische dienstverleners

Leidraad (kandidaat en toegevoegd) notarissen

Levensverzekeraars

DNB leidraad Wwft

Makelaar of tussenpersoon in zaken van grote waarde

Leidraad bemiddelaars
Leidraad makelaars/ taxateurs van onroerende zaken

Notarissen

Leidraad (kandidaat en toegevoegd) notarissen

Pandhuizen

Leidraad pandhuizen

Speelcasino's

Algemene leidraad Wwft

Taxateurs

Leidraad makelaars/ taxateurs van onroerende zaken

Trustkantoren

DNB leidraad Wwft

Verhuurder van safes

DNB leidraad Wwft

Wisselinstellingen

DNB leidraad Wwft

Terug naar boven