Inzageverzoeken

Business Gears

Via onderstaand formulier kunt u een inzageverzoek indienen bij Debiteurenzeker. Let erop dat u uw adresgegevens correct invult. Vergeet hierbij niet een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Adres
Identificatie
Voeg een kopie, scan of foto van uw document toe (PDF, PNG, JPG)
Opmerkingen

Voor dat wij uw inzageverzoek in behandeling kunnen nemen, dienen wij op deugdelijke en passende wijze na te gaan of u ook de persoon bent van wie u de persoonsgegevens wilt inzien. U moet hiervoor een volledige kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning). Maak ook een kopie van de achterkant van het legitimatiebewijs indien daar naamgegevens en/of een geboortedatum staan en zorg ervoor dat deze in 1 bijlage worden toegevoegd. We adviseren u dringend om hiervoor gebruik te maken van de door de overheid aangeboden “KopieID app” https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs.
Maakt u geen gebruik van de app? Wilt u er dan voor zorgen dat uw burgerservicenummer (BSN) en uw foto onherkenbaar zijn gemaakt voordat u de kopie naar ons opstuurt? 
 De kopie legitimatiebewijs wordt na afhandeling van het informatieverzoek of bezwaar vernietigd.

Terug naar boven