De standaard Wwft-check

Business Gears

Eenmalige transacties opslaan

Om het makkelijk voor u te maken heeft DebiteurenZeker het standaard pakket ontworpen waar voornamelijk eenmalige transacties in een dossier opgeslagen worden en waar constante monitoring niet benodigd is. Bijvoorbeeld aan- en verkoopmakelaars, casino's, bitcoinhandelaren, etc.

Demo aanvragen

Een ondernemer heeft volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de verplichting om te onderzoeken wie zijn klanten precies zijn, om ongebruikelijke transacties te signaleren en te melden. Dit alles met als doel om criminaliteit en terrorisme te voorkomen. Om ondernemers hierbij te helpen heeft Debiteurenzeker een compliance oplossing gemaakt die het voor ondernemers eenvoudiger maken om klanten te onderzoeken en aan de Wwft-verplichtingen te voldoen.

In de Wwft-compliance applicatie heeft Debiteurenzeker verschillende pakketten ontwikkeld. De ene onderneming heeft namelijk strengere richtlijnen om te voldoen aan de Wwft dan andere instellingen. Ter illustratie: bij een casino is minder monitoring nodig dan bij een notariskantoor. Het standaardpakket is hierin voldoende.

Wwft-check voor aan- en verkoopmakelaars, casino’s en bitcoinhandelaren

De ‘standaard’ Wwft-compliance oplossing van Debiteurenzeker is ontworpen voor ondernemingen, waarbij het vooral noodzakelijk is dat eenmalige transacties in een dossier worden opgeslagen en constante monitoring niet noodzakelijk is. Bedrijven voor wie het standaardpakket interessant is, zijn: aan- en verkoopmakelaars, casino’s en bitcoinhandelaren.

Welke onderdelen bevat de ‘standaard’ Wwft-compliance oplossing van Debiteurenzeker?

 

  • Dossierbeheer (voldoen aan de 5 jaar bewaarplicht en de AVG).
  • DZsearch (alle ingeschreven KvK inschrijvingen bekijken + groepsstructuur).
  • Dossier Update button.
  • DZWwft-export (exporteren van u dossiers).
  • PEP & Sanctiecheck.
  • Uittreksel KvK.
  • Upload KvK (mocht u een digitale of gescande KvK uittreksel hebben, kunt u dit kosteloos uploaden in het systeem/uw dossier).
  • Actueel uittreksel.
Terug naar boven