Business Gears

Administratiekantoren ontvangen brief van BFT

Veel administratiekantoren hebben onlangs een brief ontvangen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De meeste kantoren zijn namelijk onvoldoende op de hoogte van wat de Wwft inhoud. Heb jij deze brief ontvangen of wil je weten hoe jij volledig compliant kunt zijn?

2022 Bureau Financieel Toezicht 1

Debiteurenzeker ondersteunt jou in het voldoen aan de Wwft. Wij leveren een volledige compliance oplossing op maat waarbij je naast het aanmaken en monitoren van dossiers moet denken aan:

  • PEP/sanctie & Negatieve Media Check
  • Opvragen van KVK uittreksel en uittreksel UBO register
  • Veilig digitaal ondertekenen met ID verificatie
  • Identificatie doormiddel van iDIN of ID-Scan
  • Alle vereiste formulieren digitaal beschikbaar 

Waar gaat het mis?

Bij het identificeren gaat het vaak al mis. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld op de verkeerde manier gecontroleerd en niet conform de AVG opgeslagen. Het gaat namelijk veel verder dan enkel een kopie paspoort.

Daarnaast moet je denken aan de screening van wereldwijde PEP- en sanctielijsten, negatieve media in meer dan 190+ landen. Dit zijn bronnen die niet iedereen direct tot zijn beschikking heeft.

Ook dient er gecontroleerd te worden of er negatieve media beschikbaar is over de klant (zowel particulier als zakelijk), er wordt namelijk verwacht dat de eerste 3 pagina’s van Google nagekeken worden. Dit is een tijdrovende klus, los van het feit dat er ook buitenlandse media beschikbaar kan zijn. Via de software van DebiteurenZeker checkt u alle wereldwijde bronnen, in alle talen en geschriften.

Wij hebben vernomen vanuit de markt dat tijdgebrek een grote rol speelt in het niet naleven van de Wwft. Ons online platform is de oplossing die het makkelijk maakt om volledig aan de Wwft te voldoen in zo min mogelijk tijd.

Klik hier voor een vrijblijvend adviesgesprek

Met meer dan 3000 klanten waarvan ruim 1200 administratiekantoren weten we precies wat jij nodig hebt om aan de Wwft te voldoen.

Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek met een van onze adviseurs kijken we naar jouw huidige situatie. Met een analyse van het huidige beleid beoordelen we of dit al voldoet of wat eraan scheelt. Samen kijken we per dienstverlening wat er moet gebeuren en hoe je dit kunt uitvoeren.

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld laten we zien hoe je efficiënt aan de Wwft voldoet. Aansluitend leggen we jou een op maat gemaakte oplossing voor.

 

Het BFT treedt waar nodig op als een partij zich niet aan de voor zijn beroep geldende wetten en regels houdt. Daartoe kan het BFT bijvoorbeeld een boete of dwangsom opleggen of een klacht indienen bij de bevoegde tuchtrechter.

De gevolgen voor jou kunnen bestaan uit:

Boete - Boetes lopen uiteen en kunnen oplopen tot 5% van de omzet of 10% van het vermogen. Klik hier voor het boetebeleid van het BFT.

Reputatieschade - Het is voor u in ieder geval duidelijk dat u liever geen zaken doet met een bedrijf dat in strijd handelt met de wetgeving, want dit vergroot voor u de kans op reputatieschade en boetes.

Bestuurlijke boete - Deze kan worden opgelegd als straf voor het niet naleven van de Wwft. Deze boetes van niet onder het strafrecht.

Ontzetting uit ambt - Er kan besloten worden dat het ambt een bepaalde periode niet mag worden uitgevoerd.

In ernstige gevallen kan het BFT aangifte doen bij de officier van justitie, die vervolgens een strafrechtelijk onderzoek start.

Ja ik wil een vrijblijvend adviesgesprek!

Wat is een: 

PEP - Een politiek prominente persoon (PEP) is een individu die een belangrijke publieke functie is toevertrouwd

Sanctie - Sancties kunnen het verbieden om met bepaalde partijen of personen te handelen, bepaalde goederen te leveren of financiële middelen ter beschikking te stellen aan partijen in gesanctioneerde landen.

UBO - Een UBO is een 'ultimate beneficial owner' of uiteindelijk belanghebbende van een organisatie.

Negatieve media - Nieuwsartikelen over gerechtelijke vervolging of soortgelijke inhoud die het uiteindelijke risico op betrokkenheid bij witwassen, terrorisme, fraude, belastingontduiking of andere soorten misdrijven aan het licht te brengen.

Terug naar boven