IDIN bij verkoop van alcohol

Business Gears

NIX18

Het is verboden om alcohol en tabak te verkopen aan personen onder 18 jaar. Ondanks deze wet en landelijke campagnes van de overheid zoals NIX18, komen minderjarigen eenvoudig aan alcohol.

De politiek treft daarom maatregelen door middel van een wetswijziging. Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft de wetswijziging in maart 2019 ingediend en deze is positief ontvangen door de gemeenten en brancheorganisaties.

De nieuwe Alcoholwet wordt behandelt door de en verwacht wordt dat de nieuwe wet vanaf 2021 in werking treed. Wat gaat er in 2021 allemaal veranderen?

Preventieakkoord alcohol

De oude Drank- en Horecawet voldoet niet meer voor de manier waarop consumenten nu alcohol kopen. Vooral bij het handhaven van de wet en kopen op afstand gaat het vaak mis. Vandaar dat IDIN voor het op afstand kopen een fantastische oplossing is en IDIN QR makkelijk te gebruiken in de horeca bij het opnemen van een bestelling.

De punten die voor u als ondernemer belangrijk zijn:

  1. Controle op leeftijd bij zowel aankoop (op afstand) en levering.
  2. Strafbaar stellen van het doorgeven van alcohol aan minderjarigen
  3. Handhaving van de Alcoholwet op landelijk niveau door NVWA
Terug naar boven