Disclaimer

Online Finance

DebiteurenZeker verleent u hierbij toegang tot DebiteurenZeker en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

DebiteurenZeker behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op DebiteurenZeker is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van DebiteurenZeker .

Beperkte aansprakelijkheid

DebiteurenZeker spant zich in om de inhoud van DebiteurenZeker zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op DebiteurenZeker aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DebiteurenZeker .

In het bijzonder zijn alle prijzen op DebiteurenZeker onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op DebiteurenZeker opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DebiteurenZeker nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DebiteurenZeker.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DebiteurenZeker , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Terug naar boven